Ta witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies i Polityce Ochrony Prywatności. Rozumiem
| załóż konto | zaloguj | 2024-05-29 11:12:09
 

  Informacje ogólne


  Adres

  Godziny Otwarcia

  Reklamacje

  Zwroty

  Lipówki ul. Radosna 10
  08-440, Pilawa
  Tel. 25 683 01 73
  serwis@lamex.com.pl
  Czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00 do 16.00
  (produkty uszkodzone wysyłane do serwisu)
  Panel zgłoszeń serwisowych
  Instrukcja - panelu zgłoszeń serwisowych
  (produkty zwracane do Lamexu)
  image thumb attachment
  formularz_zwrotu dodano: 2015-03-23 15:42:20 rozmiar: 58 kB
   

  UWAGA !
  (Niektóre uszkodzone urządzenia należy kierować do serwisu zewnętrznego. Sprawdź listę serwisów zewnętrznych poniżej)

  Serwis Zewnętrzny


  Warunki gwarancji i reklamacji


  1. Firma LAMEX Spółka Komandytowa udzieli Zamawiającemu na dostarczany towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży, chyba, że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancji. Nasza firma gwarantuje poprawne działanie towaru oraz usunięcie wad ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
  2. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad towaru.
  3. Gwarancja nie obejmuje :
   1. wad i usterek towaru powstałych podczas transportu,
   2. wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, niekorzystne warunki atmosferyczne itp,
   3. wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
   4. konserwacji i przeglądów okresowych,
   5. wymiany baterii.
  4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić SERWIS prawidłowo wypełniając Zgłoszenie Reklamacyjne. Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: http://www.lamex.com.pl i wymaga wypełnienia wszystkich pól.
  5. Na potrzeby stwierdzenia wady reklamowanego towaru, Zamawiający wysyła na swój koszt towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem wyposażenia na adres Firmy LAMEX Spółka Komandytowa z dopiskiem SERWIS. W przypadku gdy koszt towaru wynosi powyżej 150zł klient może zamówić w firmie LAMEX Spółka Komandytowa kuriera na nasz koszt. W przeciwnym wypadku odesłanie towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.
  6. SERWIS-LAMEX Spółka Komandytowa rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym będzie dysponował do zbadania wadliwym towarem wraz z dokumentem sprzedaży, (jeżeli towar został sprzedany do klienta) i pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, a o fakcie tym Klient zostanie powiadomiony. W przypadku braku załączenia Zgłoszenia Reklamacyjnego lub gdy będzie ono sporządzone nieprawidłowo, SERWIS - LAMEX Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji do momentu uzyskania kompletu wymaganych informacji i dokumentów.
  7. W przypadku gdy towar będzie miał nieczytelne numery seryjne, SERWIS - LAMEX Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego. 
  8. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
  9. Reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany towar.
  10. W przypadku, gdy usunięcie wad towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, SERWIS - LAMEX Spółka Komandytowa uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany towaru na wolny od wad.
  11. SERWIS - LAMEX Spółka Komandytowa dołoży wszelkich starań, by zasadne reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.