Ta witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies i Polityce Ochrony Prywatności. Rozumiem
| załóż konto | zaloguj | 2024-07-18 16:25:39
 

  Polityka prywatności

  25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwana dalej RODO.

  W związku z tym chcemy poinformować użytkowników (czyli Panią / Pana)o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w naszych serwisach internetowych (lamex.pl, lamex.com.pl, nowa.lamex.pl, nowa.lamex.com.pl, stara.lamex.pl oraz stara.lamex.com.pl):

  Polityka Prywatności


  Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego prowadzonego  przez Lamex
  Spółka Komandytowa skierowana jest do użytkowników tego serwisu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, osobowych. Brak akceptacji niniejszej polityki prywatności przez Użytkownika jest równoznaczny  z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu.
  Wyrażona zgoda może być wycofana  w dowolnym momencie.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lamex Spółka Komandytowa o numerze NIP 826-221-37-64,  z siedzibą w Lipówki ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa.
  • Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej identyfikujące ją lub umożliwiające zidentyfikowanie jej (np. imię, nazwisko, adres, nip, ip urządzenia).
  • Obowiązki inspektora ochrony danych w Lamex Spółka Komandytowa pełni Aneta Ryfczyńska (aneta.ryfczynska@lamex.com.pl).
  • W związku z korzystaniem przez Panią / Pana z naszych serwisów rejestrujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, realizacji zamówień, statystycznym, bezpieczeństwa, zapewnienia ciągłości funkcjonowania serwisów.
  • Założenie konta w naszych Serwisach wiąże się z podaniem danych osobowych, podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta użytkownika ich nie podanie uniemożliwi założenie konta użytkownika. Konto może zostać usunięte w każdej chwili w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z Lamex Spółka Komandytowa.
  • Złożenie zamówienia przez Pana / Panią wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych podanych w czasie zakładania konta użytkownika lub dobrowolnego dodania dodatkowego adresu dostawy.
  • Dodanie dodatkowego adresu dostawy jest dobrowolne  i wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Adres dostawy może zostać usunięty w każdej chwili w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z Lamex Spółka Komandytowa.
  • Na stronie udostępniamy Pani / Panu możliwość wysłania do nas zapytań i zgłoszeń w formie wiadomości  a skorzystanie z nich wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Panią / Panem w celu udzielenia odpowiedzi, doprecyzowania, lub rozwiązania problemu. Podanie danych wymaganych przez formularz jest obowiązkowe, odmowa ich podania uniemożliwi skontaktowanie się z nami w tej formie.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - Realizacji działań na Pani / Pana życzenie przed lub w związku z realizacją zamówienia.
  - Realizacji usług – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Założenia konta Użytkownika – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Aktywacji konta Użytkownika – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Weryfikacji Pani / Pana tożsamości - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Prezentacji oferty  – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Realizacji zamówień – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Rozliczeń finansowych i  windykacyjnych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO
  - Analitycznym i statystycznym – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
  - Obsługi reklamacji – niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO)
  - Rejestracji aktywności użytkownika w Serwisach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
  - W celach marketingowych - Jeśli otrzymaliśmy Pani / Pana zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych  podstawą przetwarzania będzie Pani / Pana zgoda oraz uzasadniony interes administratora. Zgodę taka może Pani / Pan  wycofać w oknie „moje konto” a jeśli to nie jest możliwe po kontakcie mailowym, telefonicznym lub listownym z Lamex Spółka Komandytowa.
  - Spełnienia obowiązków ustawowych – Prawo nakłada na nas obowiązki które wymagają przetwarzania Pani / Pana  danych osobowych np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości i sprawozdawczości. - na podstawie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  - Identyfikacji nadawcy wiadomości  zapytań i zgłoszeń - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit B RODO)
  - Zabezpieczenia danych - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO). W celu zabezpieczenia danych możemy zapisywać i przechowywać Pani/Pana dane przekazywane przez systemy informatyczne (np. adres ip z którego nastąpią próby logowania, datę takich prób, datę zalogowania oraz wylogowania).
  - Archiwizacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
  - Zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
  - Celów administracyjnych Administratora - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit F RODO)
  - W celu rozliczenia transakcji możemy zarejestrować Pani / Pana numer konta bankowego - niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust 1 lit b RODO).
   
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i ręczny.
  • Dane osobowe nie będą profilowane.
  • W celu zapewnienia należytej jakości usług, realizacji zamówienia, w celu wykonania obowiązku prawnego, lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora dane osobowe będą udostępniane, ujawniane i przekazywane  podmiotom zewnętrznym, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, bankom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom, firmom zapewniającym obsługę systemów informatycznych, firmom hostingowym, podmiotom powiązanym z Lamex Spółka Komandytowa oraz innym podmiotom i instytucjom upoważnionych do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Dane osobowe przekazywane również są podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora między innymi firmom: windykacyjnym, prawnym, ubezpieczeniowym, informatycznym.
  • Serwisy używają plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Może Pani / Pan wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk korzystania z Serwisu oraz tłumaczenia Serwisu.
  • Zgodnie z przepisami prawa Lamex Spółka Komandytowa może mieć obowiązek ujawnienia Pani / Pana danych osobowych właściwym organom lub osobom trzecim zgłaszającym takie żądanie.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie zawartej umowy sprzedaży (zamówienia) lub wywiązania się z obowiązku ustawowego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu lecz okres ten może być wydłużony ze względu na konieczność spełnienia obowiązków ustawowych (np obowiązek przechowywania i archiwizacji dokumentów handlowych), dochodzenia roszczeń; Po upływie czasu przetwarzania dane zostaną bezpowrotnie zniszczone lub pozbawione możliwości identyfikacji osoby fizycznej;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, uzyskania kopii danych;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innego przepisu dotyczącego ochrony danych osobowych.;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta na naszej stronie internetowej, brak możliwości zalogowania się na naszej stronie internetowej oraz brak możliwości realizacji zamówień;
  • Podejmujemy niezbędne działania by podwykonawcy jak i firmy współpracujące z nami  stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa dla danych osobowych.
  • Zapewniamy, że dostęp do Pani / Pana danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, a dane osobowe są należycie zabezpieczone (zgodnie z naszą wiedzą i dostępnymi środkami)
  • Polityka Prywatności (ten dokument) może być na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
  Jeśli ma Pani / Pan wątpliwości, zastrzeżenia, skargi prosimy o kontakt z: aneta.ryfczynska@lamex.com.pl
  lub listowny:
  Lamex Spółka Komandytowa, Lipówki ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa
  lub kontakt telefoniczny:
  025 684 84 40
  025 684 84 41
  025 683 01 73
  025 683 02 88
  025 681 41 00